Vodenje Mladinskega centra Velenje prevzel novi direktor

Na Svetu Mestne občine Velenje je bil potrjen nov direktor Mladinskega centra Velenje, Janko Urbanc, do sedaj direktor Zavoda mladine šaleške doline oziroma mladinskega kulturnega kluba eMCe plac.

Dosedanji direktor Marko Pritržnik je Mladinski center Velenje uspešno vodil od leta 2008. S svojim delom in prizadevanjem je pripomogel k velikemu razvoju in napredku zavoda, ki je skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami v Velenju postal edinstven primer dobre prakse delovanja na področju mladinskega dela v Sloveniji. Po nove izzive se je odpravil na Mestno občino Velenje, kjer je nastopil kot vodja Urada za družbene dejavnosti.

Vodenje Mladinskega centra Velenje je tako prevzel izkušeni mladinski delavec in direktor, univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je bil na mladinskem področju aktiven že v času študija, ko je deloval v študentskih organizacijah na nacionalni (Zveza študentskih klubov Slovenije in Študentska organizacija Slovenije) in lokalni ravni (predsednik Šaleškega študentskega kluba). V preteklih letih je med drugim sodeloval pri pripravi mladinskih lokalnih strategij, tudi pri zadnji, ki je bila sprejeta v letu 2020, pri pripravi štipendijske politike v Mestni občini Velenje ter pri pisanju statutov novonastalih mladinskih društev v Mestni občini Velenje. Med leti 2010 in 2015 je bil programski vodja festivala mladih kultur Kunigunda, največjega projekta Mladinskega centra Velenje, v zadnjem letu pa je pri programu sodeloval kot vodja koncertne ekipe.

Komentiraj