Velenjska komunala letos z ničlo, lanska izguba še vedno nepokrita

Komunalno podjetje Velenje (v nadaljevanju KP Velenje) ocenjuje letošnje poslovanje kot pozitivno. Rezultati prvih desetih mesecev kažejo, da bo v tekočem poslovanju podjetje leto 2019 zaključilo s pozitivno nulo. Vendar pa bo izguba preteklega leta ostala še vedno nepokrita in se bo tako vlekla tudi v naslednje leto. Spomnimo, da je KP Velenje preteklo leto zaključilo s kar 386 tisoč evrov izgube.

»Razlogi za izgubo so znani,« pravi direktor podjetja Gašper Škarja in pojasnjuje, »razlog za izgubo je predvsem povišanje cene na pragu Termoelektrarne Šoštanj za nakup toplotne energije, ki pa je nismo prevalili na naše uporabnike. Ta primanjkljaj in odločitev lastnikov, da izgubo pustimo nepokrito, sta pomenila nekaj likvidnostnih težav v začetku leta in pa seveda tudi zdaj, ko se je večina investicij končala, ko so situacije zaračunane.«

Za omogočanje subvencije potrebni ukrepi

Končni uporabniki dviga cen še niso občutili, saj je tudi letos bila razlika v ceni subvencionirana. Da pa je to sploh mogoče so v KP Velenje izvedli razne ukrepe. Med drugim so znižali število zaposlenih iz 210 na 176 in s tem dosegli minimum na kadrovskem področju. »Kadrovsko lahko rečem, da smo trenutno na minimumu za zagotavljanje kvalitetnega izvjanja gospodarskih javnih služb. Na tem področju, prihranki niso več mogoči. So pa še možni prihranki s stalnim monitoringom na vseh sistemih, zmanjšujemo vodne in toplotne izgube ter racionaliziramo distribucijski sistem, torej porabimo manj energije za prenos toplote in vode,« je ob tem dejal Škarja.

Rezultat pogajanj s TEŠ še letos

Leta 2017 je cena megavatne ure ogrevanja znašala 11 evrov, danes znaša dobrih 21 evrov. Kljub temu, da so si občine ustanoviteljice prizadevale, da s pogajanji ceno zopet znižajo, jim to ni uspelo. Še vedno pa potekajo pogajanja: "Lahko rečem, da smo skupaj z občinama Šoštanj in Velenje v zaključni fazi pogajanj. Nekako pričakujemo do konca leta oz. najkasneje v začetku prihodnjega že določen rezultat. Ob tem je treba povedati, da nam ne gre v prid, da se cena emisijskih kuponov viša in da je na voljo vedno manj brezplačnih. Vsekakor se bomo potrudili, da bomo z drugimi ukrepi in tudi z pogajanji s TEŠ uspeli ceno toplote zadržati na sedanji ravni," je dejal Gašper Škarja.

Lahko bi rekli, da je zaman upati, da bo cena nekoč spet tako ugodna. "Cilj seveda je znižati ceno, ampak nujno je, da ceno vsaj zadržimo na tej ravni," je zaključil Škarja.

Komentiraj