Velenje del Združenja Poti reformacije

V petek, 7. junija, je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol slavnostno odprl slovenski del evropske kulturne poti – Združenje Poti reformacije (Routes of Reformation – RoR). Z odprtjem so zaključili triletni projekt European Cultural Route of Reformation (ECRR –  Evropska kulturna pot reformacije), ki je sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa.

Dogodek je bil izveden na eni izmed točk reformacije, pri cerkvi sv. Andreja. Ob tej priložnosti so odkrili kopijo nagrobnika protestantke Rosine Rambschüssl. Nagrobnik nadomešča original, ki so ga zaradi zaščite pred zunanjimi vplivi že pred leti prestavili v Muzej Velenje. 

Združenje Poti reformacije je bilo ustanovljeno oktobra 2018 z zasedanjem ustanovne skupščine v Velenju. Maja 2019 pa je Mestni občini Velenje uspelo pridobiti potrditev poti s strani Sveta Evrope. Združenje Poti reformacije sestavlja več različnih članov (javne institucije, cerkve, združenja, fizične osebe), ki z vplačilom članarine omogočajo upravljanje in promocijo tega združenja. Združenje predstavlja omrežje več točk po celotni Srednji Evropi in se pomembno navezujejo na čas reformacije. V Velenju so identificirali 4 točke: Velenjski grad, cerkev sv. Andreja, cerkev sv. Marije in Hiša mineralov, ki predstavlja približno lokacijo prve osnovne šole v Velenju.

Obiščete lahko še 6 identificiranih točk na območju Murske Sobote in okolice ter tudi točke, ki se nahajajo v drugih šestih državah Srednje Evrope (Nemčija, Avstrija, Poljska, Češka, Madžarska in Italija).   

V sklopu projekta je bil postavljen info kiosk na Velenjskem gradu, kjer lahko najdete več informacij o projektu in združenju. Tako je MOV vzpostavila informacijsko točko projekta in združenja. Oblikovali in izdali so tudi publikacijo z naslovom Po poti reformacije na Slovenskem, ki jo bodo v naslednjih dneh dostavili v vse šolske knjižnice na območju Mestne občine Velenje. 

Komentiraj