V Gorenju za 40% zmanjšali število odpovedi

Skupina Hisense Europe je konec aprila zaradi hudega padca naročil in prihodkov kot posledice epidemije koronavirusa začela s postopkom razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji. Iz podjetja sedaj sporočajo, da so po sprejetju kriterijev za določitev presežnih delavcev, pri čemer po njihovih besedah sindikat ni želel sodelovati, so nato s sindikatom sklenili še dodaten dogovor, s katerim dela v katerikoli družbi Hisense Gorenja, kjer so ugotovljeni presežni delavci, ne moreta izgubiti oba zakonca ali zunajzakonska partnerja, prav tako na seznamu presežnih delavcev v nobeni od družb ne bo staršev samohranilcev.

Do priprave predloga programa presežnih delavcev za družbo Gorenje, d. o. o., ki so ga že vročili sindikatu, jim je uspelo število odpovedi iz poslovnih razlogov v tej družbi zmanjšati že za 40%, od prvotno predvidenih 544 na 327.   

V invalidskem podjetju I.P.C. programa presežnih delavcev ne bodo izvajali, saj zakon tega pri tako majhnem številu odpovedi ne zahteva (število odpovedi v I. P. C. bo manjše od 29, namesto prvotno predvidenih 84). Invalidom bo družba odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga zgolj, če bodo pred tem izpolnjeni pogoji, določeni s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. 

Presežnim delavcem bodo pomagali pri zaposlitvi

"Če se bo po končanem postopku v katerem od podjetij Hisense Gorenje ali pri drugih delodajalcih znova pojavilo povpraševanje po delavcih, bomo tem družbam posredovali podatke o številu in kategoriji presežnih delavcev, da jim tako olajšamo možnost ponovne zaposlitve," so sporočili iz Hisense Gorenje. 

Prav tako bodo presežne delavce seznanili s ponudbo razpoložljivih delovnih mest na območjih, kjer bivajo. 

Komentiraj