Uspešno izpeljali prvi hekaton na področju socialnega varstva v državi

V četrtek, 3. oktobra 2019, je v Vili Bianca potekal prvi hekaton na področju socialnega varstva v državi. Organiziral ga je regijski Varstveno delovni center Saša s sedežem v Velenju.

Na 1. hekatonu, ki so ga organizirali v okviru Tedna odprtih vrat so gostili Varuha človekovih pravic RS Petra Svetino in podžupana MO Velenje Petra Dermola, ki sta imela uvodna nagovora. 30 zbranih udeležencev je nagovorila tudi v. d. direktorica VDC SAŠA Darja Fišer. Moderatorstvo 1. hekatona je profesionalno, srčno in zagotovo v zadovoljstvo vseh udeležencev prevzela Andreja Petrovič iz Velenja.

Hekaton v varstveno delovnem centru „Prihodnost Varstveno delovnega centra SAŠA” je bil poldnevni dogodek, ki predstavlja inovacijo pri soočanju z izzivi na področju življenja in dela varstveno delovnega centra. K sodelovanju pri hekatonu so povabili slovenske varstveno delovne centre, ki želijo inovirati prihodnost področja, vse tiste, ki želijo prispevati svoje ideje in jih zanimajo novi načini poteka življenja in dela v varstveno delovnih centrih in mentorje, izkušen direktorje, ki bodo s svojimi izkušnjami usmerjale omizja na hekatonu.

Cilj hekatona je bil oblikovanje izhodišč, ki bodo Varstveno delovnemu centru SAŠA podlaga za pripravo strategije nadaljnjega razvoja, pa tudi širše za področje vseh varstveno delovnih centrov v Sloveniji.

Delo je potekalo po treh omizjih, kjer so iskali inovativnih rešitev za velenjski prostor. Vsako omizje je imelo vodja, udeleženci omizja so bili predstavniki varstveno delovnih centrov, lokalnih invalidskih (Sožitje Velenje, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje) in nevladnih organizacij (Društvo Novus), ki se neposredno ali posredno povezujejo z varstveno delovnim centrom ter predstavniki lokalnih inštitucij (Zdravstveni dom Velenje, Center za socialno delo SAŠA regije, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Zavod za regionalni razvoj), starši uporabnikov VDC SAŠA in uporabniki VDC SAŠA.

Na koncu so strnili zaključke v »to do« listo, torej v seznam, ki ga bodo v Varstveno delovnem centru SAŠA s pridom izkoristili za načrtovanje strategije.

Čudovito okolje Vile Biance v Velenju, prijetno vzdušje in pozitivni pristop so botrovali dobremu dogodku in zagotovo v letu 2020 sledi 2. hekaton v VDC.

Komentiraj