Upravna stavba Komunalnega podjetja Velenje zaprta za stranke

Od ponedeljka, 26. 10. 2020, do nadaljnjega bodo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa za stranke zaprte upravna stavba Komunalnega podjetja Velenje na Koroški cesti 37b, poslovni enoti Energetika in Komunala na Koroški cesti 3a v Velenju, Centralna čistilna naprava Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju in pisarniški prostori na pokopališču v Podkraju

Stranke prosijo, da pred morebitnim osebnim obiskom skušajo zadeve urediti po telefonu ali pišejo na e-naslov kpv@kp-velenje.si

Če je obisk zares nujen zaradi dostave ali urejanja dokumentacije (npr. izdaja parkirnih dovolilnic, kart in abonmajev, pridobitev soglasij, urejanje zadev v pogrebno pokopališki službi ipd.) vas prosijo, da pozvonite na zvonec, ki je lociran na rampah za vstop na vse zgoraj naštete lokacije ali neposredno ob vhodu v objekt.

Za splošne informacije, reklamacije in vprašanja v zvezi z izstavljenimi računi pokličite:

03 896 11 00

V primeru okvar ali težav pri dobavi komunalnih dobrin pokličete na DEŽURNE ŠTEVILKE:

PE Energetika 

03 896 12 56 (toplovod)

PE Komunala

03 898 94 20 (vodovod in kanalizacija)

Pokopališka dejavnost

  • 03 896 44 90
  • 03 896 44 91

Upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami (modre cone)

INFORMACIJE  03 896 18 72

REKLAMACIJE:   080 80 34 / int. 3

Komentiraj