Spremenjen prometni režim skozi KS Kavče

Promet, ki se odvija skozi KS Kavče, se je v zadnjih nekaj letih zelo povečal. S tem se je posledično poslabšala tudi prometna varnost vseh udeležencev v prometu. Svet KS Kavče in MO Velenje sta dosegli dogovor o postavitvi prometnega znaka Prepovedan promet za vsa vozila z dopolnilno tablo "razen za lokalni promet".

Prometna znaka sta postavljena na uvozih v Kavče iz smeri Velenja in smeri Ložnica. Omejitev skozi celotno naselje Kavče ostaja 30 km⁄h.

Komentiraj