Rekonstrukcija Vodnikove ceste

V teh dneh je izvajalec začel s pripravljalnimi deli za rekonstrukcijo Vodnikove ceste v dolžini 319 metrov. V sklopu urejanja Mestnega kolesarskega omrežja – vzhod se bo uredila ločena površina za kolesarje in pešce.

Od Jenkove ceste do mostu čez Pako (pri pumptrack poligonu) se bo uredila dvosmerna kolesarska steza v širini 2,50 metra in ločena površina za pešce v širini 1,45 metra. Od mostu čez Pako do promenade bo ureditev enaka, le da bo površina za pešce večja oz široka 2,50 metra. Po končani rekonstrukciji bo motorni promet na tem delu Vodnikove ceste v celoti prepovedan.

Mestna občina Velenje v času del naproša sprehajalce in kolesarje, da na tej relaciji uporabljate pločnik ob Prešernovi cesti ali poti mimo Glasbene šole Fran Korun Koželjski proti velenjski promenadi. Prehod iz Rudarske čez most čez reko, mimo pumptrack poligona, proti Tomšičevi bo možen. Ostala območja bodo ograjena in prehodi niso dovoljeni.

Z deli bo izvajalec podjetje Andrejc, d. o. o., zaključil do konca avgusta. Vrednost del znaša 124.090 evrov z DDV. Bodite dosledni pri upoštevanju nove prometne ureditve.

Komentiraj