Rekonstrukcija parkirišča pri vrtcu Najdihojca

Včeraj je izbrani izvajalec del začel z rekonstrukcijo parkirišča med vrtcem Najdihojca in objektom Kraigherjeva 1. Uredili bodo menjavo zgornjega ustroja parkirišča, meteorno kanalizacijo, prestavili in zaščitili obstoječe komunalne vode. S prenovo bodo uredili prometni režim, pridobili dodatna parkirna mesta, ki bodo namenjena stanovalcem stanovanjskega bloka in za potrebe enote vrtca (uslužbencev in za starše).

Vrednost del, ki bodo predvidoma trajala 20 dni, je 90.000 evrov (z DDV). Izvajalec del je podjetje Tegar, d. o. o..

Mestna občina Velenje vse voznike in stanovalce prosi za strpnost in razumevanje!

Komentiraj