Razpis za lokalnega turističnega vodnika

Na spletni strani Zavoda za turizem Šaleške doline www.visitsaleska.si (zavihek Zavod za turizem Šaleške doline) je objavljen Javni razpis (Javne objave) za pridobitev licence za lokalnega turističnega vodnika Šaleške doline. Izobraževanje se bo začelo 25. septembra ob 17. uri. Program izobraževanja obsega več srečanj v obliki predavanj, izobraževalnih delavnic in zaključno srečanje s praktičnim preizkusom znanja na terenu. Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci pridobijo licenco lokalnih turističnih vodnikov in se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov Šaleške doline.

Od kandidatov pričakujejo dokončano vsaj srednješolsko izobraževanje. Med prispelimi prijavami bodo izbrali 15 najprimernejših kandidatov. Prednost bodo imeli kandidati z aktivnim znanjem vsaj enega od jezikov: nemškega, italijanskega, nizozemskega, francoskega in španskega jezika. Dodatna znanja in kompetence so zaželene.

Cena izobraževanja je 130 evrov. Izbrani kandidati bodo plačali kotizacijo v višini 30 evrov, preostalih 100 evrov bo sofinanciral Zavod za turizem Šaleške doline. Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti (prisotnost na predavanjih, izdelava seminarske naloge, terensko delo …) bodo morali poravnati celoten znesek v višini 130 evrov.

Na izobraževanje se lahko prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na spletni strani, in življenjepis pošljete do vključno 21. septembra 2020 na naslov: Zavod za turizem Šaleške doline, Stari trg 3, 3320 Velenje, s pripisom na kuverti v levem spodnjem delu »Prijava za izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline 2020« ali na elektronski naslov turizem@velenje.si.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 03 8961 864 ali na elektronskem naslovu: turizem@velenje.si.

Komentiraj