Pridobili sredstva za digitalno promocijo turistične ponudbe

Zavod za turizem Šaleške doline je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021 pridobil skoraj 20 tisoč evrov za izvedbo intenzivne digitalne promocijske kampanje s ciljem povečanja prihodov in nočitev v Šaleški dolini.

Zavod za turizem Šaleške doline je kot nosilec vodilne destinacije Šaleška dolina pri Slovenski turistični organizaciji uspešno prijavil projekt Promocija Šaleške doline v letu 2021, ki bo sofinanciran v višini 90 % oz. 18.900 evrov (brez DDV). S projektom želijo krepiti promocijo turistične ponudbe Šaleške doline, predvsem primarnih produktov z višjo dodano vrednostjo.

V sodelovanju s strokovnjaki s področja digitalnega marketinga in z različnimi mediji bo Zavod za turizem Šaleške doline izvedel promocijsko kampanjo s poudarkom na doživetjih destinacije. Glavne komunikacijske teme vodilne destinacije Šaleška dolina bodo: zdravje in dobro počutje, kulinarika ter turizem na podeželju. V ospredju bo promocija destinacije kot varne, zdrave in dostopne destinacije. Skozi promocijo želijo obiskovalce spodbuditi h koriščenju turističnih bonov v Šaleški dolini. Kampanja bo potekala na slovenskem in bližnjih tujih trgih predvidoma do novembra 2021.

"Šaleška dolina uspešno sledi viziji Slovenije kot zelene, butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. Zavod za turizem Šaleške doline v ospredje postavlja trajnostni razvoj turizma, kar potrjujejo v preteklem mesecu pridobljeni potovalni standardi Green&Safe ter znak Safe Travelers. Velenje ponosno nosi tudi znak Slovenia Green Destination Silver," so zapisali na velenjski občini.

in dodali: "V Zavodu za turizem Šaleške doline se zavedajo, da sta promocija destinacije in snovanje zanimivih vsebin ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma."

Komentiraj