Pridobili pravnomočno uporabno dovoljenje za oskrbovana stanovanja

V Velenju, ki se ponaša tudi z nazivom starosti prijazno mesto, so v prvi polovici leta intenzivno gradili oskrbovana stanovanja, s katerimi bodo starejšim občanom, ki bodo v njih živeli, omogočili kvalitetno in samostojno življenje. V teh dneh je Mestna občina Velenje za oskrbovana stanovanja pridobila tudi pravnomočno uporabno dovoljenje.

Trenutno izvajajo kvalitetni pregled, odpravljajo se napake in predvidoma v mesecu oktobru bodo oskrbovana stanovanja pripravljena za vselitev.

Objekt, ki se nahaja v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje, ima 15 najemnih oskrbovanih stanovanj; 7 enosobnih stanovanj je namenjenih bivanju dveh oseb, 8 garsonjer pa je namenjenih bivanju ene osebe. Stanovanja bo Mestna občina Velenje oddala v neprofitni najem na podlagi Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem. Izdelano imajo prednostno listo in te dni pošiljajo obvestila o uvrstitvi na to listo.

Z izgradnjo oskrbovanih stanovanj so začeli oktobra 2018. Vrednost projekta je 1.478.065,69 evra, od tega prispeva Mestna občina Velenje 693.199,39 evra, dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša 238.396,04 evra, soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa 546.470,26 evra. Končna vrednost projekta bo znana takoj po izvedenem končnem obračunu z izvajalcem gradbeno-obrtniških del.

Komentiraj