Pričeli z rekonstrukcijo športnega igrišča pri OŠ MPT

Danes začenja podjetje Tegar, d. o. o., s pripravo terena za izvedbo rekonstrukcije športnega igrišča pri Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda. Mestna občina Velenje bo z rekonstrukcijo zagotovila boljše pogoje za izvajanje različnih športnih iger, kot so rokomet, košarka, odbojka. Okrog igrišča bo izvajalec uredil stezo za tek na 200 metrov, ki bo široka 2,5 metra. Zahodni del tekaške steze bo omogočal tudi tek na 60 metrov. V neposredni bližini predvidevajo tudi prostore za skok v daljino, met krogle in vorteksa.

"V Mestni občini Velenje se zavedamo trenda prihajajočih podnebnih sprememb, ki napoveduje znatno višje temperature v poletnem času, zato želimo izvajati projekte s čim manjšimi posegi v naravno okolje, posebej v drevnino," sporočajo iz velenjske občine.

Odrasla drevesa v mestu doprinašajo k višji kakovosti bivanja in so v pomoč pri blaženju podnebnih sprememb, zato je pomembno, da se jih v mestu čim več ohrani. S tem namenom so si pretekli petek situacijo na terenu ogledali strokovnjaki iz različnih področij in skupaj poiskali optimalne rešitve za ohranitev obstoječih vrb žalujk in velikih jesenov, ki tvorijo zeleni skelet tega področja. Z zavedanjem, da je narava v mestu velika vrednota, so se predvideni gradbeni posegi umaknili s področja korenin obravnavanih dreves, z dvigom krošenj vrb žalujk pa bo omogočen prehod gradbene mehanizacije.

Tako bo namesto več prvotno načrtovanih dreves, odstranjen en gorski javor na jugovzhodnem delu športnega igrišča. Nasutje, ki se bo izvedlo na področju omenjenega gorskega javorja (s ciljem uravnati teren), bi vplivalo na spremembe vodno zračnega režima v koreninskem sistemu v tolikšni meri, da bi le ta odmrl in posledično bi se posušilo celotno drevo, zato so se odločili, da se drevo odstrani že v fazi izvedbe gradnje športnega igrišča.

Prisotni so se dogovorili tudi, da bo izvajalec del v ponedeljek obstoječe velike vrbe obrezal le do višine 3,2 metra in tako ohranil več kot 2/3 krošenj, kar je skladno s sodobnimi arborističnimi načeli. Odstraniti bo potrebno le eno mlajše, krivoraslo drevo. Z izvajalcem del so se tudi dogovorili, da bo v okolici dreves izkop izvajal ročno, da ne bi poškodoval korenin in krošenj obstoječih dreves.

Ocenjena vrednost investicije znaša 204 tisoč evrov.

Komentiraj