Premogovnik Velenje predstavlja poklice, ki jih potrebuje danes in po prenehanju odkopavanja premoga

V Skupini Premogovnik Velenje lani več kot 200 novih zaposlitev in 65 štipendistov

V družbah Skupine Premogovnik Velenje (PV) za nemoteno delovanje potrebujejo ustrezen kader na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike. Kot pravijo bodo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo zagotovili tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem premoga.

Na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike so v letu 2019 zaposlovali v celotni Skupini PV – v matični družbi so za potrebe proizvodnega procesa zaposlili 31 pripravnikov štipendistov in 41 novih sodelavcev, v družbah HTZ Velenje 86, RGP 28, Sipoteh 5 in PLP 10 novih sodelavcev; med posameznimi družbami je bilo tudi nekaj prezaposlitev. Trend zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bodo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje potrebujejo ustrezen kader.

"Za lažjo odločitev, kam po končani osnovni šoli, se nam pridružite na informativnih dnevih Šolskega centra Velenje, ki bodo 14. in 15. februarja 2020. Predstavili vam bomo poklice, ki zagotavljajo štipendijo in zaposlitev po končanem izobraževanju," pravijo na PV.

In nadaljujejo: "Potrebe po rudarskih poklicih, kot so geostrojnik rudar, geotehnik, mehatronik operater, strojnih mehanik, strojni tehnik, elektrikar in elektrotehnik, izkazujemo z zagotavljanjem štipendij. V šolskem letu 2019/2020 ima Premogovnik 44 štipendistov v rudarskih, strojnih in elektroprogramih. Od tega smo v letošnjem šolskem letu podpisali 15 novih štipendijskih pogodb. Družba HTZ ima 19 štipendistov, od tega 10 novih. Štipendijo sta podelili tudi družbi Sipoteh in RGP. Skupaj s Šolskim centrom Velenje se trudimo, da dijakom nudimo pridobivanje različnih znanj, osebnostno zorenje in razvijanje v skladu z njihovimi željami ter sposobnostmi. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za to, da se bodo dijaki v našem okolju dobro počutili in da bodo v prijetnem, ustvarjalnem in delovnem duhu preživeli svoje izobraževalne dni."

V Premogovniku Velenje ustrezno usposobljen kader že vrsto let pridobivajo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih preko opravljanja obvezne prakse spremljajo že v času šolanja. Izgrajen imajo sistem vzgajanja lastnega kadra s pomočjo dejavnosti praktičnega usposabljanja, ponašajo pa se tudi z dobro usposobljenimi mentorji in inštruktorji. Te praktične izkušnje pomenijo veliko prednost ob zaposlitvi.

Štipendistom v rudarskih programih poleg kadrovske štipendije nudijo številne ugodnosti: nagrado za uspešnost pri praktičnem pouku, plačilo jamskega dodatka, plačilo praktičnega usposabljanja z delom, brezplačen učbeniški sklad, brezplačen avtobusni prevoz in malico, plačan zdravniški pregled in zaposlitev po končanem izobraževanju (večina dobi službo zelo hitro, 5 najboljših takoj).

"Že danes smo usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod v brezgoljično družbo. Obstoječa znanja želimo oblikovati v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal z odkopavanjem," sporočajo iz PV.


Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bodo podelili dvakratni znesek osnovne štipendije.

Več informacij najdete s klikom TUKAJ.

Komentiraj