Pravila nove ureditve v Velenju (kolesarski pas na vozišču)

Na določenih cestah v Velenju (predvsem v conah 30) smo dobili novo ureditev, in sicer kolesarski pas na vozišču. Zaradi zmede pri voznikih vas Avtošola Relax Velenje in Mozirje obvešča, kakšna je pravilna vožnja na takšnem vozišču.

Pravilno

Motorna vozila se morajo voziti ob desnem robu vozišča, kar pomeni, da se vozite TUDI po kolesarski stezi. 

Zakaj? Ker je to ločilna prekinjena vzdolžna označba in je možna vožnja po ali mimo nje.

Nepravilno

Vozilo se vozi med označenima kolesarskima pasovoma. 

Zakaj? To pomeni da se vozite po nasprotnem prometnem pasu v nasprotni smeri.

POJMI:
vozišče - celotna površina od desnega do levega roba ceste
kolesarska steza - ni v isti ravnini kot cestišče (je na pločniku)
kolesarski pas - je v isti ravnini, vzdolžnem delu vozišča

Načrtovanje kolesarskih površin

Za načrtovanje kolesarskih površin imamo sprejet pravilnik, več o njem si lahko preberete TUKAJ.

  • 8. člen Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18), pravi:

(1) Souporaba prometnega pasu je dopustna v primeru, ko prostorske omejitve ne omogočajo izvedbe drugačne vrste kolesarske površine.

(2) Souporaba prometnega pasu je lahko na eno ali dvosmernih cestah.

(3) Na enosmernih cestah lahko poteka promet kolesarjev po istem prometnem pasu kot promet motornih vozil, v nasprotni smeri pa po označenem kolesarskem pasu ali označenem delu vozišča.

Zakaj je ločilna črta izbrisana

V Pravilniku o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) je zapisano sledeče: 

  • 6. člen (kolesarski pas na vozišču)

(1) Kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je označen s predpisano prometno signalizacijo in je od prometnega pasu ločen z ločilno neprekinjeno ali prekinjeno vzdolžno označbo. Namenjen je prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

(2) Kolesarski pas na cestah v naselju, ki je od prometnega pasu ločen s prekinjeno vzdolžno označbo, je poleg prometu iz prejšnjega odstavka, namenjen tudi prometu drugih vozil.

  • 16. člen (souporaba prometnega pasu)

(1) Kolesarski promet lahko poteka skupaj z motornim prometom pod pogoji iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika in v skladu s pravili cestnega prometa.

(2) Skupni promet iz prejšnjega odstavka lahko poteka na cestah z označenimi ali neoznačenimi prometnimi pasovi.

Komentiraj