Poteka obnova kanalizacijskega kolektorja pri Gorenju

Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da izvajajo obnovo magistralnega kolektorja Velenje – CČN Šoštanj pri Gorenju. Magistralni kolektor omogoča odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz širšega območja Velenja na Centralno čistilno napravo Šaleške doline v Šoštanju. Obnovili bodo temensko in bočno močno poškodovano kanalizacijo iz betonskih cevi DN 800 med jaškoma RJ 6 in RJ 12 v dolžini 365 m in vgradili Terakan cevi DN 800 in s tem dosegli vodotesnost kanalizacije in neovirano odvajanje odpadne vode na CČN Šaleške doline.

Trasa obnove mešane kanalizacije - kolektorja poteka delno v zelenici in delno v utrjenih površinah makadamske poti ob reki Paki. Izvajalec del je Nivig, d. o. o., Aškerčeva cesta 20, Šoštanj. Vrednost del znaša 139.000 evrov.

Komentiraj