Pokopališče v Škalah bodo razširili

Geodeti Komunalnega podjetja Velenje so na pokopališču Škale izmerili in zakoličili prostor, ki bo namenjen razširitvi pokopališča v sklopu II. faze ureditve pokopališča Škale. Projektno dokumentacijo so izdelali projektanti Službe za investicije in razvoj Komunalnega podjetja Velenje. Razširitev pokopališča je predvidena južno od že obstoječega pokopališča, na zemljišču, velikosti cca 100 x 15 m.

Na pokopališču Škale je v okviru obstoječega pokopališča še zelo malo prostih grobnih mest. Le‑ta glede na potrebe zadostujejo še za naslednji dve leti. Prav tako do sedaj ni bilo na razpolago žarnega zidu in prostora, namenjenega raztrosu pepela. Zaradi potrebe po novih pokopnih mestih želita investitorki Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj urediti nov del pokopališča v Škalah.

Projekt ureditve pokopališča Škale – II. faza zajema:

  • izgradnjo opornih zidov (4 oporni zidovi višine do 1,7 m), skupne dolžine 60,5 m;
  • izgradnjo žarnega zidu dolžine 12 m (40 žarnih niš);
  • pripravo prostora za klasična grobna mesta (40 družinskih grobov);
  • pripravo žarnih grobnih mest (60 žarnih grobnih mest);
  • ureditev prostora za raztros pepela (fi 2,5 m);
  • postavitev dveh fontan;
  • ureditev ekološkega prostora;
  • ureditev kanalizacije odpadnih padavinskih vod.

Žarni zid, grobna mesta in prostor za raztros pepela

Skupna dolžina žarnega zidu bo znašala 12 m, in skupne višine 1,7 m. Žarne niše bodo razporejene v dve vrsti po 20 niš, kar znaša skupaj 40 žarnih niš. V projektu je predvidena še ureditev za skupno število 40 klasičnih družinskih grobov in 60 žarnih grobnih mest. Dostop do novega dela pokopališča bo zagotovljen iz obstoječega dela pokopališča. Na zahodnem delu pokopališča je predviden orobničen prostor, premera okoli 2,5 m, za raztros pepela, ki bo urejen kot zelenica.

V sklopu projekta sta na vzhodnem in zahodnem delu predvideni dve fontani, ki bosta imeli vodovodno napeljavo in urejeno odvodnjavanje. Na južnem delu platoja je predviden EKO prostor za smeti, ki bo s treh strani obdan z ograjo. II. faza ureditve pokopališča Škale naj bi bila zaključena v prvi povici meseca septembra.

Komentiraj