Otroci v Šmartnem ob Paki navdušeni nad Pešbusom

Na Osnovni šoli bratov Letonja Šmartno ob Paki so v tednu od 9. do 13. septembra organizirali Pešbus. 

S Pešbusom so se učenci v šolo odpravljali peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Na to opozarjajo table, ki predstavljajo postaje Pešbusa. Na njih je zapisana ura, kdaj ima Pešbus tam postanek. Učence je na poti v šolo spremljala odrasla oseba, ki je nosila odsevni brezrokavnik.

Foto: www.smartnoobpaki.si

Pešbus je v prvem tednu naletel na resnično dober odziv. Vsak dan se je v šolo peš odpravilo več kot 30 učencev. Zaradi takšnega navdušenja so akcijo podaljšali tako bodo lahko otroci s Pešbusom hodili v šolo tudi v tednu od 16. do 20. septembra, nato pa samo ob ponedeljkih.

"K temu je pripomogla močna podpora staršev, šole, občine in vseh, ki spodbujate učence k bolj zdravemu načinu življenja. Bili bi zelo veseli, da skupaj postanemo še boljši zgled, zato vas vabimo, da se pridružite kot spremljevalec," je ob tem zapisala Občina Šmartno ob Paki.

Foto: www.smartnoobpaki.si

Izvajanje Pešbusa je del programa Aktivno v šolo, ki ga izvaja IPoP - Inštitut za politike prostora skupaj s partnerji (Focus, društvo za sonaraven razvoj in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp). Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Nekaj prednosti Pešbusa:

  • Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.
  • Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
  • Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
  • Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.
  • Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan.
  • Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.

Komentiraj