Odločen NE ukrepom na račun groženj in šikaniranja delavcev

Odločitve vlade, ki je uvedla ostre PCT pogoje in obvezno cepljenje v državni upravi, so razburile velik del zaposlenih, kar je privedlo do ostrih odzivov sindikatov. Tudi v Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) podpirajo odločitve sindikatov, ki so se odzvali na nedavne odloke.

Delavci Premogovnika Velenje in HTZ-ja so ogorčeni nad dejstvom, da se je izvršilna veja oblasti odločila na tak način na delodajalce prenesti pritisk k cepljenju. “Izkušnje drugih sindikatov potrjujejo, da se zaposleni potem soočajo z različnimi pritiski s strani delodajalcev. To se nam zdi nedopustno. Odloki vlade niso, ne morejo in ne smejo biti nad zakoni in veljavnimi kolektivnimi pogodbami, kaj šele nad ustavo in zavezujočimi mednarodnimi pogodbami! Zato je nedopustno vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja delavcev s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti, ne da bi jo za to pooblastil zakonodajalec,” so zapisali pri SDRES.

Skozi celotno epidemijo so bili zaposleni v Premogovniku Velenje in HTZ-ju del kritične infrastrukture in s tem delovno aktivni, a kljub temu, kot pravijo sami, se nihče ni spomnil na njih, ko je bilo treba iskati varstvo za njihove otroke zaradi zaprtja šol. Nihče se ni spomnil na njih, ko so se delili covid dodatki. Nihče se ni zmenil za nevzdržne in zdravju škodljive pogoje v jami, ki so bili letos najhujši v zadnjih desetih letih. Nenehno so morali na vse opozarjati sami in si sami pomagati pri reševanju težav, ki so jih imeli zaposleni v času epidemije. Nenazadnje se nihče ni spomnil na njih niti takrat, ko se je pripravljala strateška podlaga za konec njihovega poklica.

“Zato NE pristajamo na to, da se bo sedaj na naših plečih skozi pritiske delodajalcev nezakonito uveljavljala agenda vlade, ki ljudi ni uspela prepričati v cepljenje. Odlok ima za neposredno posledico to, da delodajalec vrši pritisk nad zaposlenim. Take stvari se morajo urejati na nacionalni ravni – s socialnim dialogom, ne s prisilo! V SDRES smo zato Premogovnik Velenje in HTZ že pozvali k vzdržanju pritiskov na delavce in k ureditvi razmer na zakonit način in s socialnim dialogom!” sporočajo.

V SDRES pozdravljajo odločitev Sindikata policistov Slovenije, ki je podal vlogo za presojo ustavnosti omenjenega vladnega odloka. Od ustavnega sodišča pričakujejo, da bo ugodilo tudi predlogu za nujno zadržanje izvajanja spornih vladnih odlokov in sledilo predlogu SPS-ja za nujno in prednostno obravnavo. Pozdravljajo tudi pozive, ki so jih poslali Sindikat vojakov Slovenije (SVS), Sindikat delavcev gostinstva in turizma in Sindikat Sonce Slovenije. Zlasti se pridružujejo ostremu odzivu SVS glede groženj delavcem z lastno eksistenco. Pozivajo pa tudi k podpori zaposlenim v državni upravi, ki so čez noč nezakonito ostali brez možnosti odločanja.

“Ob tem opozarjamo tudi na stališče sodnega sveta, ki je opozorilo na nesorazmerne posege v delo sodišč z določanjem pogojev PCT, pri čemer ugotavlja, da ureditev dela sodišč lahko določa le zakon in da je vsak poseg v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva in izvajanja sodnih postopkov nedopustno. Temu dodajamo, da je prav tako z zakonom določena ureditev delovnih razmerij ter potreba po oceni varstva in zdravja pri delu. 

Na nezakonito poseganje v temeljne ureditve delovnih razmerij in pogojev dela ne smemo in ne BOMO pristali! SREČNO! IO SDRES,” so zaključili sporočilo za javnost.

Komentiraj