Obnovljena cesta v Velikem Vrhu

Na meji med občino Šmartno ob Paki in Polzelo je na pobudo vaške skupnosti in krajanov bila v jesenskih mesecih popolnoma rekonstruirana cesta, ki iz soteske Hudega potoka vodi proti Gori Oljki. Obe občini sta skupaj pristopili k pripravi dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in izbiro izvajalca. Pogodbo z izvajalcem Cizej Sašom s.p. za izgradnjo ceste v dolžini 300 metrov sta podpisali obe občini in tudi prevzeli stroške vsaka na svoji strani. Hkrati z izgradnjo ceste so vaščani Velikega Vrha pod vodstvom predsednika Rogel Petra s prostovoljnim delom uredili parkirišče. 

Otvoritev, ki jo je organizirala vaška skupnost, skupnega medobčinskega in vaškega projekta je potekala 7.11.2019. Pred slavnostno predajo objekta namenu, ki sta ga izvedla župana Janko Kopušar in Jože Kužnik, ter predsednik VS Peter Rogel in izvajalec del Sašo Cizej, je cesto blagoslovil dekan Ivan Napret.

Foto: Občina Šmartno ob Paki

Komentiraj