Nove pridobitve in obnove cest v občini

V preteklem tednu je Mestna občina Velenje zaključila s številnimi investicijami in deli na cestah.

Na otroškem igrišču v Tajni so postavili dvojno gugalnico, kjer je na eni od gugalnic nameščeno varovalno sedišče z verigo za najmlajše. Igralo je dostavilo in postavilo podjetje EUROMIX Otroška igrala in oprema, d. o. o., Selo 11/b, Črniče. Vrednost investicije je znašala 4.370,28 evra.

V Škalah pri »Poduršenu« so zaključili z deli pri obnovi 275 metrov ceste Smrečnik–Poduršen, ki so jo v sklopu koncesije za ceste obnovili delavci podjetja PUP Velenje, in obnovili 700 metrov vodovoda (Komunalno podjetje Velenje). Skupna vrednost investicij je znašala cca 63.000 evrov (brez DDV).


Foto: MOV

Na cesti v Cirkovcah so postavili štiri nove drogove javne razsvetljave, ki bodo osvetlili 150 metrov ceste. Vrednost investicije je znašalo 8.494 evra (bred DDV), izvajalec del podjetje SCR, d. o. o.   

Prav tako so asfaltirali 65 metrov ceste do vrtičkov v Bevčah in vgradili zbiralnik za vodo, ki jo bodo lahko uporabljali vrtičkarji za zalivanje vrtov. Vrednost investicije 10.843 evra (brez DDV), izvajalec del Rafko Blatnik, s. p.

Komentiraj