Nove komunalne ureditve v Spodnji Črnovi, Plešivcu in Bevčah

Mestna občina Velenje je v tem tednu začela z izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Spodnje Črnove v Vinski Gori v skupni dolžini 3.805 metrov. Spomladi prihodnje leto se bo nanj lahko priključilo 17 gospodinjstev.

Tako bo na območju Vinske Gore v Črnovi zgrajena že večina cevovodov, saj so letos na območju Lipja in Črnove obnovili že del cevovodov 4 odseka.

V Spodnji Črnovi bo izvajalec z deli zaključil do maja 2022 (uredili bodo sekundarne cevovode v skupni dolžini 2.589 metrov, zgradil vodohran v velikosti 25 m3 in dva reducirna jaška za regulacijo tlaka ter zgradil vodovodne priključne vode DN 32 v dolžini 1.216 metrov). Vrednost del znaša 518.819,86 evra brez DDV. Zaradi del bo prihajalo do občasnih polovičnih zapor ceste Zgornja Črnova–Spodnja Črnova. Stanovalce prosijo za potrpežljivost in razumevanje.

Do konca meseca bodo zaključili s sanacijo plazu v Krajevni skupnosti Plešivec na cesti Škalske Cirkovce–Završe. Izvajalec bo zemljino stabiliziral z AB-zidom dolžine 35 metrov in višine 3 metre, uredil cevni prepust in saniral vozišče. Ob cestišču bo postavljena varnostna ograja.

Pripravljajo pa tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadaljevanje kanalizacije Bevče faza V – sever v dolžini 557 metrov. Začetek del načrtujejo v letu 2023, z izgradnjo pa bodo omogočili priklop 11 novim uporabnikom.

Komentiraj