Mestna občina Velenje tudi branju prijazna občina

Na naslovni fotografiji: Drago Martinšek in Darja Plaznik iz Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje.

Danes dopoldan je v Kulturnem domu Medvode potekala slovesnost, na kateri je Mestna občina Velenje prejela naziv branju prijazna občina. Priznanje je v imenu Mestne občine Velenje prevzel Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje. Javni natečaj za pridobitev naziva branju prijazna občina izvajajo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo republike Slovenije. Z nazivom želijo poudariti aktiven prispevek občine k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne kulture v lokalni skupnosti.

Natečaj je bil objavljen februarja letos že tretjič zapored. Njegov namen je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine.

Kandidatka občina ali mestna občina mora izkazovati celosten pristop k obravnavi bralne kulture, ki se nanaša na različna področja dejavnosti v lokalni skupnosti (ne predvsem ali samo na knjižnično dejavnost), kar dokazuje z naštetimi kriteriji:

  • opredelitev pomena ali področja bralne kulture in drugih dejavnosti v zvezi s knjigami, branjem in bralno pismenostjo v razvojnih dokumentih lokalne skupnosti,
  • finančna ali druge vrste podpora projektom in drugim aktivnostim s področja bralne kulture in
  • javna podpora nosilcev lokalnih oblasti pri aktivnostih, ki se izkazujejo kot promocija bralne kulture.

Za vsakega od kriterijev je Mestna občina Velenje priložila dokazila o aktivnostih, ki se nanašajo na leti 2018 in 2019. V tem obdobju je bilo izvedenih najmanj 120 projektov bralne kulture z več kot 332.000 udeleženci.

Na MOV so bo tem zapisali: "Mestna občina Velenje podpira številne aktivnosti organizacij, ki se v naši občini ukvarjajo s širjenjem bralne kulture, aktivnosti pa izvaja tudi sama: leta 2000 je ustanovila Ustanovo Velenjska knjižna fundacija, katere namen je nudenje moralne, organizacijske in strokovne podpore ohranjanju, razvoju in spodbujanju knjižne kulture v velenjskem prostoru in širše, izvaja javne razpise za sofinanciranje založniških projektov, financirala je postavitev zbirke prvih beril v Knjižnici Velenje, s knjižnimi nagradami obdaruje svoje občane, izdaja brošure v počastitev občinskega praznika in še bi lahko naštevali."

(Utrinek z odprtja stalne zbirke Prva berila v Knjižnici Velenje)

Veljavnost naziva je tri leta. Po treh letih lahko občina pridobljeni naziv potrdi, za kar mora izpolniti posebno prijavnico, ki bo objavljena po preteku treh let po podelitvi na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic in Skupnosti občin Slovenije, in jo poslati v pregled in presojo komisiji za podelitev naziva.

Komentiraj