Maturanti Gimnazije Velenje dosegli odličen rezultat na splošni maturi

Za 54 generacijo maturantov in maturantk Gimnazije Velenje so bili rezultati splošne mature v šolskem letu 2018/2019 odlični.

Od generacije 89 maturantov jih je pogoje za pristopu k opravljanju splošne mature v spomladanskem izpitnem roku izpolnilo 87, ki so vsi pristopili k opravljanju maturitetnih izpitov.

Dosegli so odličen uspeh, saj so vsi razen ene maturantke uspešno opravili splošno maturo. Rezultat je bil 98,9%, kar je za dobre 3,7% boljši od slovenskega povprečja. Zadovoljni so tudi s povprečnim številom točk (Gimnazija s športnim oddelkom – 20,1 točke in Umetniška gimnazija – glasbene in likovne smeri 19,1 točke), ki so jih maturanti dosegli na letošnji maturi.

Na Gimnaziji Velenje so bili ponosni tudi na letošnje zlate maturante. Tadej Glinšek (32 točk), Tim Dolenc (31 točk), Manca Šincek (31 točk) in Janez Dolinšek (30 točk) so dosegli odličen rezultat na maturi in dobili maturitetno spričevalo s pohvalo in postali zlati maturanti.

Komentiraj