Grajski park kmalu z novo podobo #foto

Mestna občina Velenje je v okviru evropskega projekta HIstorical CAstle ParkS (v nadaljevanju HICAPS) pričela z obnovo parka Velenjskega gradu. Prva faza prenove je skoraj zaključena. Spodnji del parka bo zasijal v novi preobleki predvidoma konec marca 2020, ko bodo zaključena vsa zasaditvena dela.

V okviru projekta HICAPS so na Velenjskem gradu že skoraj zaključili z investicijo v spodnjem ravninskem delu parka. Izvedli so sanacijo in pozidavo opornega zidu z novo ograjo, uredili pohodno pot, namestili novo urbano opremo in deloma že izvedli zasaditev. Postavili so dva tipna zemljevida, ki ju bodo lahko uporabljali tudi slepi in slabovidni.

Izdelali bodo lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih razvoja in upravljanja s kulturno dediščino, ki bo vključeval tudi načrtovanje nadaljnje prenove okolice Velenjskega gradu z ureditvijo zgornjega dela parka in postavitvijo paviljona.


Foto: MOV

Projekt HICAPS je sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa in se osredotoča na naravno kulturno dediščino v bližini grajskih poslopij, dvorcev in vil. V preteklosti so omenjene objekte obkrožali lepo urejeni in negovani parki, ki pa so se – kot ogledalo sprememb v času in družbi – tudi zelo spreminjali. Danes so večinoma bleda senca nekdanjega blišča, predvsem zaradi pomanjkanja razumevanja in potreb sodobnega časa. Nekoč lepo urejeni parki so se spremenili v prostore, katerih primarna funkcija ni uživanje v zelenju, tišini in zvokih narave. Ponekod so popolnoma spremenili svojo funkcijo in se preobrazili, npr. v parkirišča. Cilj projekta je, da s pomočjo različnih aktivnosti dvignejo stopnjo osveščenosti pristojnih institucij in splošne javnosti o pomenu obnove in ohranjanja teh površin.

Mestna občina Velenje je ob tem še dodala: "Zaključno konferenco projekta HICAPS bomo organizirali v mesecu maju v Velenju. Na njej bomo med drugim predstavili rezultate in zaključke tri leta trajajočega projekta. Vse zainteresirane vabimo, da obiščejo spletno stran projekta (http://interreg-central.eu/HICAPS) ali spremljajo Facebook stran HICAPS, kjer je objavljenih več informacij o projektu in njegovih rezultatih."

Komentiraj