Dokončana obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti – 1. faza

Sredi meseca septembra, natančneje 14. 9. 2019, so v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z obnovo magistralnega vodovoda na Partizanski cesti v Velenju. Investitorke obnove obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda na območju Pesja pri Velenju so občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Dela je izvajalo podjetje Vilkograd, nizke gradnje d. o. o., iz Šentjurja, vrednost izvedenih del pa znaša 146.545,50 evra brez DDV.

Obstoječi magistralni vodovod jeklo DN 500 je bil zgrajen leta 1973. Ker je bil obstoječi magistralni vodovod dotrajan in glede na trend padanja dobavljenih oziroma prodanih količin pitne vode predimenzioniran, so vodovod obnovili z metodo vrivanja cevi manjšega profila v obstoječo vodovno cev, ki po obnovi služi kot zaščitna cev. Obnova magistralnega vodovoda je bila torej izvedena z vrivanjem PE cevi DN 315 v jekleno cev DN 500 v dolžini 549 metrov (od LT 23890 do križišča pri trgovini Mercator v Pesju).

Vodovod, ki so ga obnavljali, poteka večinoma ob cesti R2-425, odsek 1419 Pesje-Velenje, od km 0,410 (LT. 23890) do 1,560 km vseskozi v pločniku in kolesarski stezi. Tam se je 1. faza zaključila in se prevezala na obstoječo jekleno cev DN 500.

Obnova je potekala po projektni dokumentaciji »Obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti 1. faza«, ki je bila izdelana v Komunalnem podjetju Velenje. Prav tako so opravljali tudi nadzor nad gradnjo.

Galerija Fotografij

Komentiraj