Vzdrževalna dela distribucijskega sistema toplote na območju Sončnega parka

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, obvešča, da so se danes (tj. 3. 8. 2021) pričela sanacijska dela na delu distribucijskega sistema na območju Sončnega parka (Aškerčeva cesta) v Velenju. Dela bodo zaključena predvidoma do 20. 8. 2021.

Vse uporabnike javnih površin (v neposredni bližini so namreč rekreativne poti, igrišča, dovozna pot itn.) prosijo, da upoštevajo opozorilne in zaščitne ukrepe v neposredni bližini delovišča.

Komentiraj