Motnje pri dobavi tople sanitarne vode (Efenkova, Gregorčičeva,..)

KP Velenje obvešča vse končne uporabnike na območju EfenkoveGregorčičeveTavčarjeve in Prisojne ceste v Velenju, da bo v sredo, 21. 7. 2021od 7. do 15. ure, motena dobava sanitarne tople vode zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na omrežju.

Prizadevajo si, da bo čas prekinitve ali motenj trajal samo toliko, kolikor je nujno potrebno za varno in kakovostno izvedbo predvidenih del. V primeru neugodnih vremenskih razmer ali nepredvidenih del se lahko dejanski čas prekinitve nekoliko razlikuje od predvidenega.

Dodatne informacije: dežurna služba PE Energetika, 03/896-12-56.

Preberite tudi: Motnje pri dobavi pitne vode (Žarova in Ljubljanska cesta)

Komentiraj