Deratizacija kanalizacijskega sistema v Šaleški dolini

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20), od 7. 7. 2020 do vključno 17. 7. 2020 poteka redna deratizacija kanalizacijskega sistema na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem. 

Da bi bila deratizacija kanalizacijskega sistema čim bolj uspešna Komuanlno podjetje Velenje poziva vse uporabnike, da ostanke hrane ne mečejo v straniščno školjko in na ta način obremenjujejo kanalizacijsko omrežje, temveč jih odlagajo v za to namenjene zabojnike. Prav tako je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru).

Komentiraj