Zavod KSSENA postal član asociacije European Energy Award

Decembra lani je Zavod KSSENA, Energetska agencija za Savinjsko Šaleško in Koroško, postal član asociacije European Energy Award (EEA). To je sistem vodenja in nagrajevanja kakovosti za občine in regije. Zavod KSSENA bo v sklopu projekta EXCITE v asociacijo European Energy Award vključila tri slovenske občine: Velenje, Slovenj Gradec in Celje. Z vstopom v to asociacijo se bo izboljšalo izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost na lokalni ravni z zagotavljanjem potrebnih tehničnih, ekonomskih in socialnih pogojev za privabljanje zasebnih vlagateljev ter spodbujanja javnega podjetništva in uspešnega izkoriščanja javnih sredstev.

Uspešnost asociacije European Energy Award temelji na 4 stebrih:

  • pospeševanje nacionalnih in Evropskih energetskih strategij (EEA učinkovito pretvarja nacionalno določene cilje v priporočila, namenjena lokalnim skupnostim in tako zagotavlja smernice, ki lokalnim oblastem pomagajo pri razporejanju njihovih razpoložljivih sredstev za doseganje optimalne učinkovitosti pri implementaciji ukrepov);
  • za občine –  od občin (EAA se od leta 1988 nenehno razvija s pomočjo občin in strokovnjakov na lokalni ravni; eden pomembnejših delov programa je skrben premislek o regionalnem pomenu energetskih strategij);
  • specifični programi aktivnosti (lokalne oblasti, ki so članice EEA implementirajo prilagojen akcijski načrt z dolgoročnimi cilji; akcijski načrti se ocenijo in prilagodijo vsake štiri leta s pomočjo pooblaščenih strokovnjakov);
  • mednarodna merila uspešnosti (prizadevanja posamezne lokalne oblasti se ocenijo glede na individualen obseg aktivnosti, kar omogoča primerjavo različnih občin in vzpostavitev mednarodnega merila uspešnosti). 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020).

Komentiraj