Uspešen zaključek virtualnega 30. nacionalnega Otroškega parlamenta

»Pripravljeni smo na vseživljenjsko učenje.«
»Ne smemo biti zaslepljeni le z zaslužkom. Misliti moramo tudi drug na drugega, kar nam kaže tudi zdajšnja situacija.«
»Šole bi morale bolj spodbujati našo ustvarjalnost, izvirnost, kreativnost ter praktičnost.«

Fotografija iz lanskega 29. nacionalnega Otroškega parlamenta v veliki dvorani Državnega zbora RS (Foto: Rok Dolenc).

Zaradi razmer je bil letos odpovedan 30. nacionalni Otroški parlament. Razprave mladih parlamentarcev so organizatorji prenesli na splet s pomočjo spletne platforme OPIN.ME, ki je bila na voljo od 9. aprila do 3. maja. Z odzivom so zadovoljni, na platformi so prejeli 112 vsebinskih mnenj in predlogov mladih parlamentarcev o temi »Moja poklicna prihodnost«. 

O letošnji temi Otroškega parlamenta - Moja poklicna prihodnost, so se mladi parlamentarci v osnovnih šolah pogovarjali že od začetka šolskega leta. A je virus posegel tudi na to področje in prekinil diskusije na regijskih nivojih. Zato so si v Zvezi prijateljev mladine Slovenije kljub temu prizadevali poiskati rešitev, ki bi mladim omogočila participacijo. Vsem sodelujočim so želeli dati glas in možnost, da izrazijo svoja mnenja. To so naredili s pomočjo spletne platforme, ki je omogočila popolnoma novo obliko razprave in novo priložnost za aktivno sodelovanje otrok in mladih. Ti so podali mnenja na eno ali na vse podteme znotraj naslovne teme: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet - pozitivno, negativno, zanimivo.

Z udeležbo so organizatorji zadovoljni, še posebej so zadovoljni z razmišljanji mladih. Mnenja so bila vsebinska, konstruktivna in resna. Glavni poudarki pa so naslednji - mladi menijo / razmišljajo:

  • Želimo si poklica, v katerem bomo uživali in ga radi opravljali, hkrati pa bomo zanj dostojno plačani.
  • Pri odločitvi za poklic moraš najprej poslušati sebe. Starši naj bodo svetovalci, ki nas pri odločitvah usmerjajo in podpirajo.
  • Velik vpliv na izbor poklica imajo mediji, vendar ti predstavljajo le nekatere prednosti izbranih poklicev kot sta denar in slava.
  • Šole bi morale bolj spodbujati našo ustvarjalnost, izvirnost, kreativnost ter praktičnost.
  • Priprava na opravljanje želenega poklica vsebuje tudi ovire, ki jih moraš premagati. Vsaka premagana ovira te utrdi in ti da novo izkušnjo.
  • Potrebna bodo znanja na več področjih. Poklici prihodnosti se bodo spreminjali. Pripravljeni moramo biti na vseživljenjsko učenje. Velik vpliv na poklice prihodnosti bo imela tehnologija, ki pa ne bo smela prevladati.
  • Od posameznika je odvisno, kakšno pot do poklica si bo izbral. Izobrazba je pomemben del poti, prav tako pa so pomembne tudi izkušnje.
  • Naš izobraževalni sistem ponuja veliko možnosti.
  • Veliko pozitivnega vidimo v tem, da bi delali v tujini (boljše delovne razmere, višja plačila). Sicer nas pa skrbi diskriminacija (da si kot tujec preobremenjen z delom, nizko plačilo).
  • Z veliko možnostmi študija in zaposlovanja izven Slovenije se pojavlja tudi večja konkurenca, ki se je moramo lotiti z izobrazbo, znanjem in izkušnjami. Zaposljivost zunaj Slovenije je morda večja, vendar ne smemo biti zaslepljeni le z zaslužkom. Misliti moramo tudi drug na drugega, kar nam kaže tudi zdajšnja situacija.

Komentiraj