Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2020 zdravstveno ustrezna in varna za pitje

Kakovost pitne vode je odvisna od raztopljenih snovi ter prisotnih mikroorganizmov v vodi. Običajno pitna voda na svojem izviru vsebuje različne raztopljene organske in anorganske snovi, s katerimi pride v stik na svoji poti skozi zemeljske plasti in kamnine. Lahko vsebuje tudi mikroorganizme in v izrednih razmerah tudi nezaželene snovi. Z ustrezno pripravo vode na ultrafiltracijskih napravah skrbimo, da je pitna voda zdravstveno ustrezna in ne vsebuje snovi, ki bi lahko škodile zdravju uporabnikov. Povprečne vrednosti parametrov za pitno vodo iz oskrbovalnih območij v Šaleški dolini si lahko pogledate v letnem poročilu o kakovosti pitne vode v Šaleški dolini v letu 2020 na povezavi.

V Komunalnem podjetju Velenje izvajajo nadzor nad pitno vodo po celotni Šaleški dolini. Vzorčenje izvajajo 2-krat tedensko. Analize pitne vode opravljajo v lastnem laboratoriju. Republiški nadzor nad pitno vodo izvaja Nacionalni laboratorij (NLZOH Maribor). V letu 2020 so v okviru notranjega nadzora odvzeli 828 vzorcev pitne vode. V 714 vzorcih so bile opravljene redne mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize vode, 114 vzorcev vode je bilo namenjenih ostalim nadzorom kakovosti pitne vode. Odvzetih je bilo 5 vzorcev za občasne preiskave. V okviru republiškega nadzora je bilo odvzetih 32 mikrobioloških in prav toliko fizikalno-kemijskih vzorcev vode za redne preiskave. Vsi vzorci, odvzeti na pipah uporabnikov, so bili mikrobiološko in fizikalno-kemijsko ustrezni.

Komentiraj