Leta 2018 v povprečju za 11,5 % manj brezposelnih kot 2017

Decembra se je, podobno kot v prejšnjih letih, zvišalo število iztekov zaposlitev za določen čas, hkrati se je umirilo zaposlovanje. Registrirana brezposelnost se je v primerjavi z novembrom povečala za 3,2 % in ob koncu leta štela 78.534 oseb. V primerjavi z decembrom 2017 je bila manjša za 7,7 %, saj so leto 2018 zaznamovala ugodna gospodarska gibanja.

Na Zavodu se je v letu 2018 na novo prijavilo 76.578 brezposelnih, 7,0 % manj kot leta 2017, zaposlilo se je 61.542 brezposelnih, 10,3 % manj kot v predhodnem letu. V povprečju je bilo mesečno brezposelnih 78.474 oseb, 11,5 % manj kot leta 2017.

Komentiraj