Preplet napovedane stavke iz obeh stališč

Viniles

V zadnjih nekaj dneh postaja v Premogovniku Velenje vedno bolj vroče. Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (v nadaljevanju SDRES), kot posledico slabšega kooperiranja z vodstvom Premogovnika Velenje, za jutri napovedujejo dveurno opozorilo stavko.

Na pretekli novinarski konferenci je generalni direktor družbe Ludvik Golob, dveurno stavko označil za nezakonito in nelegitimno. Razlog naj bi bil v tem, da SDRES ni reprezentativni sindikat in da vodstvo do današnjega dne s strani SDRES ni prejelo niti sklepa o ustanovitvi stavkovnega odbora, niti sklepa o napovedani stavki, niti drugih potrebnih dokumentov iz katerih bi izhajala zakonitost napovedane stavke.

Generalni direktor Premogovnika Velenje je na razširjenem kolegiju obvestil svoje prve podrejene, da bodo začeli s podpisi delavcev preverjati, kdo se bo stavke udeležil in kdo ne. Po podatkih Goloba naj bi kar 70 odstotkov zaposlenih že izreklo, da bo na dan napovedane stavke delalo, skoraj 17,6 odstotkov zaposlenih je v teh dneh odsotnih zaradi bolezni oz. koriščenja dopusta, tako da doslej ni bilo vrnjenih le 12 odstotkov izjav. Na podlagi zbranih podatkov so po mnenju vodstva, podatki, ki jih je zbral SDRES nepravilni.

SDRES se je odzval z besedami: "Delodajalec se je v prizadevanjih, da bi preprečil prihajajočo opozorilno stavko, poleg zborov delavcev in drugih pritiskov na stavkovni odbor začel posluževati še bolj umazanih prijemov." Delavce so pozvali: "S podpisi, ki jih bo nezakonito zbiral delodajalec, se ne opredeljujete do stavke. Pravica do stavke je svobodna in ustavno varovana pravica vsakega delavca ter jo mora poslovodstvo spoštovati, ne pa da s podpisi zahteva izrekanje o stavki. Vsak delavec se bo lahko na dan stavke odločil, ali bo stavkal ali ne!"

Težava naj bi bila v organizaciji in varnosti delovnega procesa

Golob je povedal: "Če delodajalec ne bo razpolagal s podatkom, koliko delavcev bo na navedeni dan prisotnih na delovnem mestu, delovnega procesa ne bo mogel organizirati, še manj pa bo lahko zagotovil varnost delovnega procesa in varnost delavcev na delu, k čemur ga zavezujeta tako delovnopravna in rudarska zakonodaja kakor tudi zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu. Zaradi navedenega posledično ne bi mogli organizirati delovnega procesa, zaradi česar bi bil delodajalec primoran vsem delavcem, zaposlenim v Premogovniku Velenje odrediti dopust, proizvodnjo pa za ta dan ustaviti.“

Bo prišlo tudi do odpuščanja?

Na tiskovni konferenci je Golob še dodal, da če bi želeli ugoditi vsem nerealnim zahtevam sindikata SDRES, bi nastala še večja finančna luknja, posledično bi prišlo tudi do odpuščanj.

Regresni zahtevek za izplačilo efektivnega delovnega časa za nazaj bi Premogovnik Velenje ponovno pahnil v insolventnost, v kateri so nazadnje bili leta 2015.

SDRES naj bi v zadnjih dneh pred stavko dobival podporo tudi od drugih sindikatov kot so denimo Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije VIR, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat kulture in narave Slovenije, Sindikat policistov Slovenije in drugi.

Pogajanja se zato danes nadaljujejo, govora bo predvsem o efektivnem delovnem času in izplačilu letošnjega regresa. Zaupnik SDRES Asmir Bećarević bo za jutri napovedal dveurno opozorilno stavko, če danes z vodstvom družbe ne bo dosežen stavkovni dogovor.

Komentiraj /