Sistemski inženir *Prijave do: 27.09.2019

SISTEMSKI INŽENIR 1 - M/Ž ; SISTEMSKO UPRAVLJANJE STREŽNIŠKE INFRASTRUKTURE PODJETJA, RAZVOJ POMOŽNIH PRODUKTOV ZA POMOČ PRI RAZVOJU APLIKATIVNIH PROGRAMOV, POSTAVLJANJE NIVOJEV ZAŠČITE SISTEMA OZ. SISTEMSKE VSEBINE, POMOČ APLIKATIVNIM PROGRAMERJEM V PRIMERU TEHNIČNIH PROBLEMOV, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE DELOVANJA CELOTNEGA SISTEMA, NJEGOVE ZASEDENOSTI IN USTREZNO UKREPANJE, NADZOR NAD DELOVANJEM STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, SVETOVANJE PRI IZBORU STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, DELA IN OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA.