Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo *Prijave do: 30.05.2019

KOMISIONAR - M/Ž ; POMOČ PRI DELIH V SKLADIŠČU-PREVZEM MATERIALA, GOTOVIH IZDELKOV, PRIPRAVA IN DOSTAVA MATERIALA V PROIZVODNJO, INTERNI TRANSPORT, UPRAVLJANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV, SODELOVANJE PRI USKLAJENOSTI SKLADIŠČNIH EVIDENC Z DEJANSKIM STANJEM V SKLADIŠČU.