Varnostniki *Prijave do: 04.02.2021

VARNOSTNIK Z OROŽJEM NA PODROČJU INTERVENCIJE - M/Ž ; VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, IZVAJANJE VARNOSTNIH INTERVENIRANJ NA VAROVANIH OBMOČJIH, PO NAROČILU VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA IN SKLADNO Z NAVODILI OBVEŠČANJE O OPAŽANJIH, UKREPIH IN DOGODKIH NA VAROVANEM OBMOČJU, IZVAJANJE DEL PREVOZNIKA/SPREMLJEVALCA,...