Delavec za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih *Prijave do: 27.06.2019

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž ;
MANJ ZAHTEVNA DELA V LIVARNI, PRIPRAVA ORODIJ, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALA ZA DELO, IZDELOVANJE JEDER, LEPLJENJE, SUŠENJE IN SKLADIŠČENJE JEDER, POROČANJE NADREJENIM O NAPAKAH IN POMANJKLJIVOSTIH, NADZOROVANJE KAKOVOSTI IZDELANIH JEDER, SKRB ZA DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV.