Kontič in Nardin pisala predsedniku Vlade Republike Slovenije glede tretje razvojne osi
Razglasili zmagovalce natečaja Najlepše urejen prodajni prostor v mestnem središču 2019
Kulinarika etničnih skupnosti Šaleške doline
Uspešno izpeljali prvi hekaton na področju socialnega varstva v državi
Dokončana obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti – 1. faza
Varuhu človekovih pravic predstavili primere dobrih praks
Sprejem odličnih mladih gasilk
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku Občine Šoštanj