Na očiščevalnih akcijah zbrali več kot 6 ton odpadkov
Srečanje bivših dijakov RŠC Velenje ob 50. obletnici končanja šole
100 tisoč evrov za spodbujanje podjetništva (Javni razpis 2019)
Stanovanja, ki se gradijo v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje, bodo predvidoma jeseni oddali v najem
35 novih stanovanj za neprofitni najem
ANKETA: Izboljšajmo Velenjcan.si skupaj!
Sporazum - TEŠ bo proizvajal vodik za velenjske mestne avtobuse
Pomembni projekti preteklega leta, svetniki sprejeli odlok o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2018