Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
Obvestilo za prejemnike položnic za komunalne dobrine in storitve – individualne hiše
Zapora ceste v Gaberkah ter ceste Lajše - Topolšica
Kako smo letos obeležili mednarodni dan muzejev
Sprejeti sklepi o zagotavljanju upravičene cene toplotne energije za Šaleško dolino
Izzivi in priložnosti pri oskrbi s pitno vodo
NOVO OBVESTILO: Motnje dobave pitne vode
V ŽIVO ob 16.uri izredna seja zaradi povišanja cene toplotne energije za Šaleško dolino