Začetek del na vodovodu Vinska Gora II. faza

Danes, 30. julija, se začenjajo dela na vodovodu Vinska Gora II. faza, odsek 4 – na območju Lipja in Črnove. Predvidena je izgradnja novega vodovodnega cevovoda DN 150 skupne dolžine 533 metrov, in sicer na manjkajočem odseku. Po dokončanju del se bo na vodovod priključilo 13 samostojnih objektov.

Na območju Vinske Gore – Črnova – II. faza je bila v preteklih letih po gradbenem dovoljenju zgrajena že večina cevovodov, med drugim tudi že del cevovodov 4. odseka.

Mestna občina Velenje vse krajane naproša za strpnost v času izvajanja del in v času popolne cestne zapore. Dela bodo zaključena do 18. oktobra.

Komentiraj