Začeli z obnovo ploščadi v Sončnem parku

V teh dneh so začeli z obnovo ploščadi v Sončnem parku. Mestna občina Velenje bo z obnovo tlaka osrednje parkovne ploščadi dokončala pred desetimi leti začeto sanacijo pohodnih površin. Ploščad želijo ohraniti kar najbolj funkcionalno in namenjeno čim širšemu krogu uporabnikov. Izvajalec del je podjetje Ragrad, d. o. o., gradbeni nadzor pa izvaja podjetje Profil, d. o. o. Zaključek del je predviden v sredini novembra.

Naslednje leto pa na tem prostoru načrtujejo postavitev nove prostorske inštalacije – sončne ure. Tako bo Sončni park dopolnjen z dodatnim učnim pripomočkom, za njeno številčnico pa bodo uporabili kar to ploščad. Z novo popestritvijo bo park nenazadnje še dodatno upravičil svoje ime. Oznake ur, žarkasto izhajajoče iz osrednjega dela, bodo tvorile vzorec, ki bo povsem poravnan s ploščadjo in ne bo v ničemer določal rabe ploščadi.

Komentiraj