Varuhu človekovih pravic predstavili primere dobrih praks

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je v četrtek, 3. oktobra, s sodelavci sprejel Varuha človekovih pravic Republike Slovenije Petra Svetino, ki je bil navdušen nad socialnimi projekti, ki jih izvajajo v občini. Po njegovem mnenju prav zaradi številnih dobrih praks ne prejemajo veliko pobud iz Velenja.


Foto: MOV

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma Varuhu izrekel prisrčno dobrodošlico in predstavil značilnosti Velenja. Izpostavil je versko in narodnostno raznolikost prebivalcev, ki kljub medkulturnosti znajo živeti v sožitju. Verjetno je prav zaradi rudarske tradicije, ki temelji na tovarištvu, solidarnost v našem mestu prisotna še danes.

V nadaljevanju je župan predstavil uspešne projekte – socialno košarico, ki jo zagotavljajo občanom (brezplačen mestni potniški promet, brezplačno izposojo koles, brezplačno pravno svetovanje, javno kuhinjo, dom za brezdomne osebe, …), Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje. Za te projekte namenjajo skoraj milijon evrov letno. Lokalna skupnost kljub pomanjkanju finančnih sredstev, uspešno rešuje stiske socialno ogroženih posameznikov. Tudi številni nazivi, ki so jih prejeli (Otroku prijazno Unicefovo mesto, Občina po meri invalidov, Starosti prijazno mesto, Srcu prijazna občina – iHELP, Mladim prijazna občina, Prostovoljstvu prijazna občina …), kažejo na uspešnost njihovega dela.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina je pohvalil projekte in se zahvalil za pomoč, ki se namenja ranljivim in ogroženim skupinam. Prepričan je, da prav zaradi brezplačnega pravnega svetovanja, ki ga v občini izvajajo že deset let, ne prejemajo toliko pritožb iz Velenja. Varuh želi vzpostaviti dobro sodelovanje z občinami, varovati človekove pravice, predvsem tistih posameznikov, ki spadajo v ranljive ciljne skupine in se ne morejo braniti sami.

Foto: MOV

Komentiraj