V Velenju aktivno za regijsko celostno prometno strategijo

Mestna občina Velenje MOV pripravlja v okviru projekta Smart Commuting regijsko celostno prometno strategijo s poudarkom na reševanju izzivov dnevnih migracij.

Danes je v Vili Bianci potekala še zadnja izmed delavnic, na katerih je MOV s pomočjo javnosti in deležnikov v prometu določila probleme, izzive, cilje in danes nazadnje še ukrepe. Regijsko celostno prometno strategijo razvijajo na območju občin Velenje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Celje, Žalec, Polzela, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje in Nazarje.

Mestna občina Velenje je partner v projektu “Smart Commuting”, ki je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilj projekta je poiskati nove rešitve za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnostni razvoj mest.

V procesu priprave celostne prometne strategije velik poudarek namenjamo sodelovanju s ključnimi akterji na področju prometa: občinami, zaposlovalci, javnimi ustanovami, šolami, strokovnjaki in nevladnim sektorjem. Po anketi, ki so jo opravili v regiji, največ zaposlenih za prihod na delovno mesto še vedno uporablja avtomobil (61 %), kljub temu, da so razdalje, ki jih premagujemo, še vedno dovolj kratke za uporabo drugih načinov (do 15 km).

Kako zagotoviti ustrezne pogoje za večjo uporabo javnega potniškega prometa, koles, deljenja prevozov in ne nazadnje tudi hoje, je bila glavna tema današnjega srečanja. Udeleženci so z delom po skupinah prepoznali kot najučinkovitejše oz. najbolj nujne naslednje ukrepe: 
- spodbude delodajalcev za zaposlene, ki uporabljajo trajnostne načine prihodov na delo,
- izgradnja kolesarske infrastrukture,
- konkurenčnejši javni potniški promet (frekvence, cene, linije),
- več intermodalnih prestopnih točk,
- spremembe v prometni politiki.

Na podlagi delavnice in drugih analiz bo MOV oblikovala regijsko celostno prometno strategijo.

Komentiraj