V teku izgradnja prve faze meteorne kanalizacije v Škalah

Mestna občina Velenje bo predvidoma konec tega tedna zaključila z izgradnjo prve faze meteorne kanalizacije v Škalah. Vrednost pogodbenih del znaša 78.451,60 evra (brez DDV).

Gradnja oz. obnova zajema izgradnjo kanalizacije odpadnih padavinskih voda v skupni dolžini 306 metrov, zadrževalnika odpadnih padavinskih voda v dolžini 32 metrov, priključka peskolovov in požiralnikov v skupni dolžini 30 metrov, ureditev obcestnih jarkov v skupni dolžini cca 150 metrov in asfaltnih muld v skupni dolžini cca 100 metrov ter zamenjavo vodovodne cevi na dolžini 55 metrov.

Komentiraj