Uspešno sodelovanje Fakultete za strojništvo in Premogovnika Velenje

Bioshoper Oglas
Bioshoper Oglas

V slovenski znanstveni reviji Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering so objavili znanstveni članek avtorjev Lojen Gorazda, Mayer Janeza, Bončina Tonice in Zupanič Franca. 

Objavljeni rezultati so dosežek temeljnih in aplikativnih raziskav o obnašanju jekla pri utrjevanju in kasnejšem rekristalizacijskem žarjenju, kjer so opredelili parametre, s katerimi lahko s toplotno obdelavo v enem koraku povrnemo jeklenim lokom začetne lastnosti in s tem omogočimo njihovo ponovno trajnostno in varno uporabo v jami.

Članek vsebuje del rezultatov, ki so nastali v okviru večletnega sodelovanja med sodelavci Laboratorija za materiale pod vodstvom prof. dr. Zupaniča, sodelavci Laboratorija za zahtevne inženirske simulacije in eksperimentiranje Fakultete za strojništvo ter sodelavci Premogovnika Velenje.

Glavni cilj raziskav je bilo ugotoviti, kako bi zmanjšali stroške za nove jeklene podpore, ki se med uporabo zaradi premika zemljin poškodujejo in se morajo zamenjati z novimi in predstavljajo največji strošek v premogovniku.

Komentiraj