Uredili bodo kolesarsko povezavo Velenje–Vinska Gora

Mestna občina Velenje je na področju urejanja mestnih in drugih kolesarskih povezav v zadnjem obdobju zelo aktivna, saj si želijo, da bi se lahko občani in tudi obiskovalci na čim več lokacij pripeljali s kolesom. Že vse od leta 2014 si prizadevajo za ureditev lastništva nekaterih nepremičnin, po katerih bo potekala kolesarska povezava Velenje–Vinska Gora.

V preteklosti se velenjska občina in Kmetijska zadruga Šaleška dolina nista uspeli dogovoriti glede lastništva nekaterih zemljišč, zato je občina zoper zadrugo že leta 2015 vložilia tožbo, v okviru katere je bilo razsojeno v prid Mestne občine Velenje. Na podlagi te sodbe je bil prejšnji teden tudi vložen predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist Mestne občine Velenje. Zato Mestna občina Velenje po dobljeni tožbi sporoča, da bodo zagotovo uredili tudi kolesarsko povezavo Velenje–Vinska Gora.

"Morda se bomo lahko že leta 2023 iz Velenja v Vinsko Goro in obratno peljali po kolesarski stezi," so zapisali na velenjski občini.

Kmetijska zadruga Šaleška dolina je leta 2014 zavrnila sklenitev tripartitne pogodbe med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter Mestno občino Velenje za prenos nezazidanih stavbnih zemljišč. Višje sodišče v Celju je s sodbo konec leta 2020 zavrnilo pritožbo Kmetijske zadruge Šaleška dolina zoper sodbo prve stopnje Okrožnega sodišča v Celju zaradi ugotovitve lastninske pravice v korist velenjske občine.

"Prejšnji teden smo na podlagi te odločitve pristojnega sodišča vložili tudi zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist Mestne občine Velenje. Po izvedbi sprememb glede lastništva bomo ostali solastniki s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina zgolj na dveh zemljiščih, ki jih bomo skušali zaradi lažjega gospodarjenja čimprej odkupiti po ocenjeni vrednosti," sporočajo iz Mestne občine Velenje.

Komentiraj