Šoštanj ukinja brezplačne avtobusne linije zaradi premajhnega interesa

Občina Šoštanj je letos 1. julija uvedla polletno poskusno dobo brezplačnih avtobusnih prevozov po krajevnih skupnostih. Pokrivali so večino občine, in sicer Gaberke (ponedeljek), Zavodnje (torek), Bele Vode (sreda), Skorno Florjan (četrtek), Lokovica (petek).

Prevozi so se izvajali dvakrat dnevno, enkrat dopoldne in enkrat popoldne. Na občini so vsakodnevno spremljali število potnikov po brezplačnih linijah, in ugotovili, da interes ni zadosten za nadaljevanje. V povprečju je šlo za manj kot 4 potnike dnevno, torej manj kot 2 potnika na prevoz.

Še vedno pa vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, ostaja brezplačni prevoz za uporabnike redne avtobusne linije Topolšica - avtobusna postaja Šoštanj - Podkraj pri Velenju. Odhod je iz Topolšice (ob 9:12, 10:12, 16:12, 17:12) in prav tako iz Podkraja (ob 10:32, 11:32, 17:32, 18:32). V praksi to pomeni, da so ob navedenih urah prevozi brezplačni od Topolšice do Gorice v Velenju, saj gre za isto avtobusno linijo in se navezuje na brezplačni velenjski lokalc.

Komentiraj