Sanacija okvare na magistralnem cevovodu distribucijskega sistema toplote DN 450

Komunalno podjetje Velenje je v petek, 31. 8. 2018, na cesti Simona Blatnika v Velenju v okviru rednega pregleda sistema in iskanja okvar locirali večjo okvaro na magistralnem cevovodu distribucijskega sistema toplote DN 450, ki je bil zgrajen leta 1976. Natančna lokacija okvare je bila določena z napravo za zvočno iskanje okvar kljub zelo prometni cesti, kar še posebej otežuje delo pri iskanju natančne lokacije okvar. Okvara se je na žalost pojavila na zelo neprijetni lokaciji, in sicer skoraj v sredini krožišča pri trgovskem centru Merkur.

Še isti dan so se začele priprave na sanacijo, in sicer dogovori o možnostih zapore cest in vseh potrebnih gradbenih delih ter aktivnosti za nemoteno dobavo toplotne energije. Cevovod, na katerem se je pojavila okvara, namreč oskrbuje celotno območje mesta Velenje z okoliškimi kraji in je bil v času lociranja okvare v obratovanju. Tako se je še isti petek izvedlo pregrevanje vzporednega manjšega magistralnega cevovoda DN 350, ki v poletnih mesecih sicer ne obratuje, po pregrevanju pa prevezava in izločitev cevovoda v okvari. Končni odjemalci toplote tako niso zaznali motenj pri dobavi toplotne energije, ki bi lahko bile posledica te okvare.

Med samo izvedbo sanacije je bilo ugotovljeno, da je okvara oziroma puščanje cevovoda DN 450 nastala zaradi vdora meteorne vode v kineto in posledično zaradi korozijskih poškodb ter porušitve nosilnih podpor cevovoda, kar je povzročilo posedanje cevovoda na dno kinete, kjer je neposreden stik z vlago in občasno celo z vodo. Ob sanaciji je bilo prav tako ugotovljeno, da so betonske plošče, ki pokrivajo kineto cevovoda, v slabem stanju in so ponekod statično nestabilne. Tako izvedba sanacije poleg menjave približno 15 metrov cevovoda, menjave vseh dostopnih podpor cevovoda in toplotne izolacije na obeh dostopnih ceveh zajema tudi čiščenje kinete ter zamenjavo vseh betonskih plošč. Posledično je bila tako potrebna zapora ceste v večjem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano.

Odsek omrežja distribucijskega sistema toplote, kjer se je pojavila okvara, je sicer znan kot odsek, ki je potreben celovite obnove. Obnova je predvidena v sklopu izgradnje 3. razvojne osi (hitre ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Slovenj Gradec jug). Ravno na tem odseku bo zaradi gradbenih del potrebna prestavitev obeh magistralnih cevovodov. Dokler pa se dela na 3. razvojni osi ne bodo začela, se na tem odseku distribucijskega sistema izvaja pogostejši pregled stanja sistema ter iskanje okvar, vse morebitne okvare pa se odpravljajo sproti.

 

Komentiraj