Razširili pokopališče v Škalah #foto

Z razširitvijo pokopališča so bile pridobljene dodatne površine, v okviru katerih so lahko uredili tudi žarni zid in prostor za raztros pepela. Postavili so tudi dve fontani ter uredili ekološki prostor in kanalizacijo odpadnih vod.

Zaradi potreb po novih pokopnih mestih so želeli v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj urediti nov del pokopališča v Škalah. Obstoječa prosta grobna mesta bi zadostovala le še za naslednji dve leti. Ker do sedaj ni bilo na razpolago žarnega zidu in prostora za raztros pepela, so se odločili za ureditev novega dela pokopališča v Škalah. Razširitev pokopališča v velikosti cca 100 x 15 metrov so izvedli južno od že obstoječega.

V okviru II. faze ureditve pokopališča Škale so zgradili 4 oporne zidove višine do 1,7 metra ter skupne dolžine 60,5 metra. Na novo so zagotovili primerne pogoje za žarni pogreb. Izgradili so žarni zid v skupni dolžini 12 metrov ter skupni višina 1,7 metra. Žarne so razporejene v dve vrsti po 20 niš, kar znaša skupaj 40 žarnih niš. Na zahodnem delu pokopališča je urejena zelenica premera 2,5 metra za raztros pepela. Ureditev pokopališča zajema še 40 klasičnih družinskih grobov in 60 žarnih grobnih mest.

V sklopu projekta so na vzhodnem in zahodnem delu postavili dve fontani, ki imata vodovodno napeljavo in urejeno odvodnjavanje. Na južnem delu platoja je ekološki prostor za smeti, ki je s treh strani obdan z ograjo.

Vrednost investicije, II. faza ureditve pokopališča Škale, je znašala 118 tisoč evrov (brez DDV). Izvajalec del je bil Viljem Rošer, s. p.

Komentiraj